0-sarja

  • 0-sarjan itseimevät keskipakopumput

  • 10-sarjan itseimevät keskipakopumput

  • 80-sarjan itseimevät keskipakopumput

  • T-sarjan itseimevät keskipakopumput

  • U-sarjan itseimevät keskipakopumput

Gorman-rupp-itseimevat-keskipakopumput

  • Ultra V-sarjan itseimevät keskipakopumput

Vuodesta 1933 Gorman-Rupp on kehittänyt ja valmistanut korkealaatuisia keskipakopumppuja kunnallis-, vesi-, jätevesi-, teollisuus-, rakennus-, polttoaine-, palontorjunta- ja laitevalmistajakäyttöön.

Gorman-Rupp’n itseimevät keskipakopumput ovat kuiva-asenteisia, jolloin pumppu pystytään asentamaan useita metrejä korkeammalle kuin missä siirrettävän nesteen pinta sijaitsee. Tällä tavoin pumppu on käyttäjän ulottuvilla, eikä huoltoa varten tarvitse mennä kaivoon tai avata putkiyhteitä – kunnon tarkkailu ja huolto on turvallista ja käyttäjäystävällistä. Helpon huollettavuutensa ja pitkäikäisyytensä vuoksi Gorman-Rupp’n itseimevät keskipakopumput ovat käyttökelpoisia monissa käyttökohteissa.

Gorman-Rupp’n itseimeviä keskipakopumppuja käytetään erityisesti jätevesisovelluksissa. Yleisin itseimevä keskipakopumppu on Super T. Sitä käytetään niin kunnallisissa jätevesisiirtolinjoissa, kuin myös monilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi paperi-, öljy- ja metalliteollisuudessa. Gorman-Rupp’n itseimeviin keskipakopumppuihin on saatavilla ATEX-hyväksyntä käyttökohteesta riippuen.

Uusimpana itseimevänä keskipakopumppuna Gorman-Rupp on tuonut markkinoille Ultra V-pumppusarjan, joka on korkean paineentuottokykynsä ansiosta tarkoitettu käytettäväksi erityisesti pitkien siirtolinjojen toteuttamisessa. Se pystyy lähes 100 metrin nostokorkeuteen, partikkelikäsittelykyvyn ollessa kuitenkin sama, kuin vastaavan tuoton omaavilla jätevesipumpuilla.
SGN-tekniikan mahaantuomiin Gorman-Rupp’n itseimeviin keskipakopumppumalleihin voit tutustua valitsemalla pumppumallin sivun vasemmasta laidasta itseimevät keskipakopumput otsikon alta.

Lisätietoja pumpuista saat ottamalla yhteyttä SGN-tekniikkaan. Yhteystiedot löydät sivun yläpalkista oikealta.