Tämän päivän pumppauskohteet vaativat parempia ja korkeamman hyötysuhteen omaavia itseimeviä jätevesipumppuja. Gorman-Ruppin suurimpana tavoitteena on aina ollut valmistaa entistä parempia pumppuja. Gormann-Rupp pumppujen pienet käyttökustannukset antavat käyttäjille huolettomia ja taloudellisia vuosia pumppujen koko elinkaaren ajan.
Tämän vuoksi Ultra V-sarja on eräs merkittävämpiä uutuuksia pumpputeollisuudessa vuosikymmeniin. Tämä uuden sukupolven itseimevä jätevesipumppu tarjoaa käyttäjilleen tavanomaista korkeammat nostokorkeudet, kasvaneet virtaama-arvot, paremmat hyötysuhteet ja parantuneen huollettavuuden. Kaikki nämä samassa pumpussa. Ultra V-sarjan pumput saavuttavat jopa 60 % kasvaneen nostokorkeuden ja 40 % parantuneen virtaaman, jos vertaamme tavanomaiseen samankokoiseen itseimevään jätevesipumppuun. Arvot saavutetaan selvästi parantuneella hyötysuhteella.

Gorman-rupp-itseimevat-keskipakopumput-v-sarja

Tekniset tiedot:

  • Saatavilla olevat pumppukoot: 3″ (DN 80/100), 4″ (DN 100/150), 6″ (DN 150/200)
  • Partikkelinkäsittelykyky: 76 mm pyöreä kappale
  • Maksimituotto: 123 l/s / 443 m³/h
  • Maksimi nostokorkeus: 99 mvp
  • Materiaalit: valurauta, karkaistu valurauta (ADI), haponkestävä teräs (316SS), karkaistu haponkestävä teräs (CD4MCu)

Parannettu muunneltavuus yhdistettynä parempaan suorituskykyyn

VS-versiota käytetään silloin, kun järjestelmän vaatimukset ylittävät Ultra V-sarjan suorituskykyarvot. Sijoittamalla UltraMate-yksikkö Ultra V-pumpun jatkoksi ja yhdistämällä ne innovatiivisella yhdyskanavalla, saadaan aikaan 300 % suurempi nostokorkeus perinteiseen itseimevään jätevesipumppuun verrattuna. Tämä versio parantaa järjestelmän hyötysyhdetta verrattuna perinteiseen sarjaankytkentään.

UltraMate-yksikkö sallii useita asennussuuntia paineputkistolle. Tämä “smart scroll”-ominaisuus antaa enemmän mahdollisuuksia asennukselle. Päällekkäisten yksikköjen asennus vähentää tilantarvetta verrattuna perinteisiin sarjaankytkentöihin. Juoksupyöräyksikkö sekä huoltoluukku ovat yhdenmukaiset Ultra V-pumpuissa ja UltraMate-yksiköissä.Tämä vähentää varaosien tarvetta.

Tyypilliset käyttökohteet: Tankin sekoitus, Jätevesilaitoksen pumppaukset (korkea nostokorkeus), Jätevesien siirtolinjojen pumppaukset, Kattilan syöttöpumppaukset, Lietepuristinten syöttöpumppaukset

V- ja VS-sarjan pumppujen ominaisuudet
Esite V- ja VS-sarjan pumput
Oikea Siirto -lehden juttu: Neste Oil Sköldvik, VS-sarjan itseimevä pumppu (ATEX)

Gorman-rupp-itseimevat-keskipakopumput-v-sarja-1

Gorman-rupp-itseimevat-keskipakopumput-v-sarja-2