Viskoottisille nesteille

Kalvomäntäpumput ovat syrjäytysperiaatteella toimivia pumppuja. Niillä annostellaan taloudellisesti pieniä määriä nesteitä, matalilla paineilla. Kevyet, pienikokoiset pumput ovat itseimeviä, korroosiota kestäviä ja pystyvät käsittelemään viskoottisia nesteitä. Näiden ominaisuuksien takia ne sopivat käytettäväksi erityisesti tehokkaissa kopiokoneissa, tiede- että laboratoriolaitteissa sekä muissa kemiakaaliannostelu kohteissa.

GRI Kalvomäntäpumput

Virrallinen solenoidi vetää männän ja kalvon ylös, jolloin neste virtaa pumppuun. Jousi pakottaa männän takaisin sen alkuperäiseen asentoon, kun solenoidi on virrattomassa tilassa. Pumppu toimii tätä jaksoa toistaen. Pumpun venttiilit ehkäisevät nesteen takaisinvirtauksen, ja mahdollistavat pumpun itseimevyyden. Kalvo ehkäisee nesteen virtauksen pumpun sähköisiin osiin. Standardi mallit toimivat 24 voltin tasavirtasolenoideilla (DC). Pumppu vaatii kytkimen, jolla sille tuotetaan ohjauspulssijännite.

Kalvomäntäpumpun teknisiä arvoja:

  • Tuotto: 250 µl/ isku
  • Paine: 0,2 bar
  • Viskositeetti: 300 cSt
  • Lämpötila: max. 90°C
  • Tarkkuus: ±2 %