GRI Paljeannostelupumput

Paljeannostelupumput ovat syrjäytysperiaatteella toimivia pumppuja. Pumput on suunniteltu pumppaamaan korrosoivia ja korrosoimattomia nesteitä. Niiden tarkkuus on ± 0.5 % palkeen iskusta toiseen, kun pumppu on säädetty toimimaan 50-100% tuottoalueella. Painepuolen paine pysyy vakiona koko tuottoalueen. Lautasventtiilit estävät takaisinvirtauksen, ja jousikuormalla voidaan taata, ettei pumpun läpi virtaa nestettä painepuolelle se pysäytettäessä, mikäli imupuolen nestepinta on pumppua korkeammalla.

Kolme tekijää määrittävät paljeannostepumpun tuottomäärän. Paljekoko määrää maksimimäärän, joka yhdellä iskulla syrjäytetään eli pumpataan. Moottorin pyörimisnopeus määrää iskujen määrän. Mitä suurempi on moottorin pyörimisnopeus, sitä suuremman iskumäärän pumppu saavuttaa tietyssä ajassa, joten pumpun aiheuttama virtaus kasvaa iskumäärän kasvaessa. Kolmantena tekijänä palkeen iskunpituudella voidaan vaikuttaa virtaukseen.

Pumppujen tekniset arvot:

  • Tuotto: 4-3000 ml/min
  • Paine: 0,35-3,5 bar
  • Viskositeetti: max. 5000 cSt
  • Lämpötila: max. 60 °C

GRI Paljeannostelupumput