• Minimi tuotto 3,1 m^3/h
  • Maksimituotto 65 m^3/h
  • Maksimipaine 15 bar
  • Maksimi käyttölämpötila jatkuvassa käytössä 110 C
  • Maksimi viskositeetti 40000 cP