1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää SGN Tekniikka Oy (jäljempänä “Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä osallistumislomakkeen. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat osallistumiseen huoltajansa luvan.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika 10.10.2017 – 31.10.2017.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

USAG J22 -työkalusarja (Arvo 88 €). Työkalusettejä arvotaan 3 kappaletta.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajille annetaan tarkemmat ohjeet palkintojen lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Voittajaan ollaan yhteydessä hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja voittajan tulee olla yhteydessä Järjestäjään viikon kuluessa. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa palkintosettien sisältöä.

Palkinnot on henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Järjestäjä pidättää oikeuden päättää palkintotuotteiden koosta.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin sen yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään SGN Tekniikka Oy:n rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.